focus
na IoT

05.12.2023
Plum logo

elektronika z wykorzystaniem
systemów IoT

W Plum tworzymy elektronikę do skutecznego zarządzania energią, a my chcemy to robić zdalnie.

Mogłoby się wydawać, że zarzadząnie energią dotyczy tylko prądu i jego zużycia w połączeniu z popularną ostatnio fotowoltaiką. My na to patrzymy szerzej. Nasze rozwiązania zarządzają energią cieplną, energią w postaci gazu ziemnego, powietrzem czy wodą. Analizujemy pracę systemów z wykorzystaniem naszej elektroniki i widzimy wyraźną potrzebę przeniesienia ich obsługi do systemów internetowych. Wynika to nie tylko z postępu technologicznego, ale również z potrzeb rynku, naszych klientów i użytkowników końcowych.

Jak możemy połączyć projektowanie i produkcję elektroniki
z jej rozwojem w systemach IoT?
Sprawdźmy to na przykładzie poszczególnych branż.

IoT w branży HVAC – plum HVAC

Nasze regulatory pozwalają sterować funkcjonalnościami końcowych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Zauważyliśmy jak ważna jest możliwość szybkiej reakcji serwisowej na wszelkie alerty systemu dotyczące konkretnej instalacji, a to możliwe jest przez wpięcie sterownika do systemu IoT.

Wdrażamy zatem nowy system internetowy ecoNETCloud z modułem xCloud, dedykowany producentom, dystrybutorom i instalatorom urządzeń hvac, którego głównym zadaniem jest zapewnienie zdalnego dostępu do danych serwisowych o instalacji wraz z możliwością zdalnego reagowania na wszelkie alerty. Ograniczamy konieczność wyjazdów oraz koszty serwisowe. Widzieliście już dziennik instalacji? Jeżeli nie, to zobaczcie film o ecoNET Cloud.

 

 

IoT w branży gazu ziemnego – plum GAS

Wprowadziliśmy na rynek przeliczniki i rejestratory gazu ziemnego z wbudowanymi modułami komunikacyjnymi IoT, zapewniającymi zdalny przesył danych do systemów informatycznych. Nasze rozwiązanie daje możliwość bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń eliminując konieczność wyjazdów serwisowych czy inkasenckich.

Urządzenia takie jak MacR6 – rejestrator impulsów, wykorzystując technologię NB – IoT, Cat. M1 (oraz starszy GPRS), pracując w standardzie LPWAN, zapewniają możliwość przesyłania danych do systemów IoT o zużyciu gazu ziemnego, dając operatorom sieci dystrybucyjnych możliwość monitorowania systemu i reakcji na potencjalne zdarzenia w czasie rzeczywistym. Dzięki smart – meteringowi zapewniamy skuteczny, zdalny odczyt i rozliczenia wskazań gazomierzy.

IoT w branży WOD-KAN – plum WATER

W naszej ofercie mamy rozwiązanie zapewniające zdalny odczyt wodomierzy w trybie stacjonarnym, umożliwiające automatyzację procesu odczytu wodomierzy oraz zaawansowaną diagnostykę sieci wodociągowej. Obsługa dostarczania i rozliczeń wody do odbiorców końcowych odbywa się w ramach systemu IoT z poziomu biurka pracownika danego przedsiębiorstwa.

Urządzenia MacIQWM – telemetryczna nakładka na wodomierz oraz MacR6 N – rejestrator parametrów sieci wodociągowej, zostały dostosowane do pracy w dedykowanej sieci NB IoT w standardzie LPWAN, umożliwiając bezpośrednie przesyłanie danych do odpowiedniego systemu akwizycji. Rozwiązanie daje możliwość integracji z systemem obsługi klienta, co zapewnia monitoring i diagnostykę pracy sieci wodociągowej w połączeniu z systemem rozliczeń z poziomu jednej platformy.

nasz punkt
skupienia

Koncentrujemy swoje działania na integracji technologii i systemów IoT w różnych branżach, aby usprawnić zarządzanie energią.

W branży HVAC wprowadzamy sterowniki z modułami IoT, umożliwiające zdalne sterowanie i serwisowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. W sektorze gazu ziemnego, oferujemy elektronikę z komunikacją IoT, która pozwala na zdalny nadzór i eliminuje konieczność fizycznych wizyt serwisowych. W branży wod-kan, dostarczamy rozwiązania do zdalnego odczytu wodomierzy i zaawansowanej diagnostyki sieci wodociągowej. Każde z tych rozwiązań przyczynia się do efektywniejszego zarządzania zasobami, zmniejszenia kosztów operacyjnych i serwisowych, a także do zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkowników końcowych. Internet rzeczy łączy nasze doświadczenie i kompetencje. Zamierzamy z tego czerpać jak najwięcej.

Masz pytania?
Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

    Administratorem Twoich danych jest PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin. Twoje dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub podanych danych kontaktowych oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy. W przypadku gdy zgłoszenie związane jest z łączącą nas z Tobą umową celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja tej umowy. Jeśli wyraziłeś zgody marketingowe Twoje dane są przetwarzane dodatkowo w celu prowadzenia z Tobą komunikacji marketingowej wybranym przez Ciebie kanałem komunikacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz TUTAJ.

    Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin (PLUM) na podany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail zawierajacych informacje handlowo – marketingowe dotyczące PLUM, w tym informacje o zakresie działalności PLUM oraz oferowanych przez PLUM produktach i usługach oraz promocjach, co wiąże się z używaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem.

    Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin (PLUM) na podany w formularzu numer telefonu wiadomości SMS/MMS zawierajacych informacje handlowo – marketingowe dotyczące PLUM, w tym informacje o zakresie działalności PLUM oraz oferowanych przez PLUM produktach i usługach oraz promocjach, również przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, co wiąże się z używaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem.

    Wyrażam zgodę na wykonywanie przez PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, 16-001 Kleosin (PLUM) połączeń telefonicznych na podany w formularzu numer telefonu w celu przekazywania informacji handlowo - marketingowych dotyczących PLUM, w tym informacji handlowo-marketingowych dotyczących działalności PLUM oraz oferowanych przez PLUM produktów i usług, również przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, co wiąże się z używaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem.