LinkedId

Google PlusCiśnienie


Nazwa wielkości fizycznej
Rodzaje wzorowanych przyrządów pomiarowych
Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC
Ciśnienie względne (gaz)  
- ciśnieniomierze elektroniczne (kalibratory)
- przeliczniki go gazomierzy 1) z funkcją pomiaru ciśnienia
- przetworniki ciśnienia
- ciśnieniomierze sprężynowe
(-100 ÷ -5) kPa -4,4·10-5·p + 0,0007
(-5 ÷ 10) kPa 0,001 kPa
(10 ÷ 170) kPa 4,1·10-5·p + 0,0006
(170 ÷ 700) kPa 3,0·10-5·p + 0,006
(700 ÷ 1000) kPa 1,7·10-4·p - 0,09
(1000 ÷ 7000) kPa 2,9·10-5·p + 0,05
(7000 ÷ 10000) kPa 0,02 % ·p
(10000 ÷ 35000) kPa 9,0 kPa
(35000 ÷ 70000) kPa 18 kPa
Ciśnienie absolutne (gaz)  
- ciśnieniomierze elektroniczne (kalibratory)
- przeliczniki do gazomierzy 1) z funkcją pomiaru ciśnienia
- przetworniki ciśnienia
- ciśnieniomierze sprężynowe
(1,4 ÷ 80) kPa 0,004 kPa
(80 ÷ 170) kPa 2,9·10-5·p + 0,0017
(170 ÷ 700) kPa 3,5·10-5·p + 0,0025
(700 ÷ 1000) kPa 1,4·10-4·p - 0,07
(1000 ÷ 7000) kPa 3·10-5·p + 0,04
(7000 ÷ 10000) kPa 0,02 %·p
(10000 ÷ 35000) kPa 9,0 kPa
(35000 ÷ 70000) kPa 18 kPa

p - ciśnienie mierzone w kPa

1) Przelicznik do gazomierza (przelicznik objętości gazu) - urządzenie pozwalające na określenie objętości gazu w warunkach bazowych (np. w Polsce: pb=101,325 kPa Tb=273,15 K), na podstawie objętości zmierzonej przez gazomierz oraz pomiaru temperatury i ciśnienia gazu; przeliczniki mogą posiadać wbudowane lub zewnętrzne przetworniki pomiarowe (przeliczniki razem z zewnętrznymi przetwornikami tworzą tzw. łańcuchy pomiarowe).

Istnieje możliwość wykonania wzorcowania w zakresie akredytacji AP 074 ciśnieniomierzy elektronicznych, sprężynowych i przetworników ciśnienia w komorze, w zakresie temperatur (-40 ÷ 180)ᵒC.

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium Pomiarowego firmy Plum.