LinkedId

Google Plus


Rezystancja (DC)


Rodzaje wzorowanych przyrządów pomiarowych Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC
- rezystory stałe
- rezystory regulowane
- kalibratory rezystancji
- mierniki parametrów sieci
(0,001 ÷ 0,2) Ω 5×10-6 Ω
(0,2 ÷ 5) Ω 0,001 %
(5 ÷ 19,99) Ω 0,0005 %
(20 ÷ 199,99) Ω 0,0003 %
(0,2 ÷ 1,999) kΩ 0,0005 %
(2 ÷ 19,99) kΩ 0,0003 %
(20 ÷ 199,99) kΩ 0,0005 %
(0,2 ÷ 1,999) MΩ 0,0012 %
(2 ÷ 19,99) MΩ 0,003 %
(20 ÷ 199,99) MΩ 0,01 %
(0,2 ÷ 1,999) GΩ 0,04 %
- multimetry
- mierniki rezystancji cyfrowe
(0,001 ÷ 0,2) Ω 8×10-6 Ω
0,001 Ω 0,12 %
0,01 Ω 0,012 %
0,1 Ω 0,0025 %
(0,2 ÷ 2) Ω 0,004 %
1 Ω 0,00025 %
1,9 Ω 0,0031 %
(2 ÷ 10) Ω 0,002 %
10 Ω 0,0008 %
(10 ÷ 199,99) Ω 0,0015 %
19 Ω 0,00065 %
25 Ω 0,00028 %
100 Ω 0,00025 %
190 Ω 0,00038%
(0,2 ÷ 199,99) kΩ 0,0015 %
1 kΩ 0,00055 %
1,9 kΩ 0,00058 %
10 kΩ 0,00025 %
19 kΩ 0,00038 %
100 kΩ 0,00055 %
190 kΩ 0,001 %
(0,2 ÷ 1,999) MΩ 0,002 %
1 MΩ 0,0013%
1,9 MΩ 0,0013%
(2 ÷ 19,99) MΩ 0,0035 %
10 MΩ 0,0028 %
19 MΩ 0,0034 %
(20 ÷ 199,99) MΩ 0,015 %
100 MΩ 0,012 %
(0,2 ÷ 1) GΩ 0,07 %
1 GΩ 0,015 %
(1 ÷ 20) GΩ 0,015 % + 0,01 GΩ

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium Pomiarowego firmy Plum.