LinkedId

Google Plus

Napięcie, prąd AC


Nazwa wielkości fizycznej
Rodzaje wzorowanych przyrządów pomiarowych
Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC
Napięcie (AC)
- multimetry
- mierniki napięcia cyfrowe
- mierniki parametrów sieci energetycznych
f = 10 Hz ÷ 20 Hz
(1 ÷ 2,2) mV 0,23 %
(2,2 ÷ 22) mV 0,049 %
(22 ÷ 220) mV 0,037 %
(0,22 ÷ 220) V 0,029 %
f = 20 Hz ÷ 20 kHz
(1 ÷ 2,2) mV 0,21 %
(2,2 ÷ 22) mV 0,060 %
(22 ÷ 220) mV 0,011 % + 0,008 mV
f = 20 Hz ÷ 40 Hz
(0,22 ÷ 220) V 0,011 %
f = 40 Hz ÷ 5 kHz
(0,22 ÷ 219,99) V 0,007 %
f = 5 kHz ÷ 20 kHz
(0,22 ÷ 219,99) V 0,008% + 0,00001 V
f = 15 Hz ÷ 50 Hz
(219,99 ÷ 250) V 0,043 %
f = 50 Hz ÷ 1 kHz
(219,99 ÷ 1100) V 0,010 %
f = 1 kHz ÷ 10 kHz
(219,99 ÷ 1000) V 0,025 % + 0,035 V
f = 20 kHz ÷ 50 kHz
(1 ÷ 2,2) mV 0,22 %
(2,2 ÷ 220) mV 0,050 %
(0,22 ÷ 219,99) V 0,012 % + 0,00005 V
f = 50 kHz ÷ 100 kHz
(1 ÷ 2,2) mV 0,31 %
(2,2 ÷ 220) mV 0,010 %
(0,22 ÷ 219,99) V 0,025 % + 0,00005 V
f = 100 kHz ÷ 300 kHz
(1 ÷ 2,2) mV 0,65 %
(2,2 ÷ 220) mV 0,16 %
(0,22 ÷ 2,2) V 0,051 %
(2,2 ÷ 22) V 0,034 %
f = 300 kHz ÷ 1 MHz
(1 ÷ 2,2) mV 1,6 %
(2,2 ÷ 220) mV 0,38 %
(0,22 ÷ 22) V 0,3 % + 0,003 V
- kalibratory
- źródła napięcia przemiennego
- próbniki przebicia
- mierniki napięcia przebicia
f = 10 Hz ÷ 40 Hz
(1 ÷ 199,99) mV 0,022 % + 0,0057 mV
(0,2 ÷ 199,99) V 0,013 %
(200 ÷ 1000) V 0,021 %
f = 40 Hz ÷ 10 kHz
(1 ÷ 199,99) mV 0,014 % + 0,0060 mV
(0,2 ÷ 199,99) V 0,012 %
(200 ÷ 1000) V 0,028 %
f = 10 kHz ÷ 30 kHz
(1 ÷ 199,99) mV 0,035 % + 0,0089 mV
(0,2 ÷ 199,99) V 0,025 %
(200 ÷ 1000) V 0,042 %
f = 30 kHz ÷ 100 kHz
(1 ÷ 199,99) mV 0,080 % + 0,021 mV
(0,2 ÷ 19,99) V 0,072 %
(20 ÷ 199,99) V 0,085 %
f = 100 kHz ÷ 500 kHz
(0,2 ÷ 19,99) V 3,1 %
f = 45 kHz ÷ 65 kHz
(1000 ÷ 5200) V 0,45 % + 10 V
Prąd (AC)
- multimetry
- mierniki prądu cyfrowe
- mierniki parametrów sieci energetycznych
f = 10 Hz ÷ 20 Hz
(10 ÷ 220) µA 0,042 %
(0,22 ÷ 220) mA 0,030 %
f = 20 Hz ÷ 1 kHz
(10 ÷ 220) µA 0,027 %
(0,22 ÷ 220) mA 0,020 %
(0,22 ÷ 2,2) A 0,031 %
f = 1 kHz ÷ 5 kHz
(10 ÷ 220) µA 0,042 %
(0,22 ÷ 220) mA 0,027 %
(0,22 ÷ 2,2) A 0,056 %
f = 5 kHz ÷ 10 kHz
10µA ÷ 22mA 0,18 %
(22 ÷ 220) mA 0,12 %
(0,22 ÷ 2,2) A 0,75 %
f = 45 Hz ÷ 2 kHz
(2,2 ÷ 20) A 0,10 % + 0,002 A
f = 2 kHz ÷ 5 kHz
(2,2 ÷ 20) A 0,72 %
- kalibratory
- źródła prądu przemiennego
f = 40 Hz ÷ 2 kHz
10µA ÷ 1,99mA 0,041 % + 0,015µA
(2 ÷ 199,99) mA 0,041 % + 0,0008 mA
(0,2 ÷ 1,99) A 0,076 % + 0,00013 A
(2 ÷ 19,99) A 0,11 %
f = 2 kHz ÷ 5 kHz
10 µA ÷ 19,99 mA 0,051 % + 0012 µA
(20 ÷ 199,99) mA 0,038 % + 0,015 mA
(0,2 ÷ 1,99) A 0,089 % + 0,00011 A
(2 ÷ 19,99) A 0,36 %
f = 5 kHz ÷ 10 kHz
(10 ÷ 199,99) µA 0,098 % + 0,004 µA
(0,2 ÷ 19,99) mA 0,16 %
(20 ÷ 199,99) mA 0,11 %
(0,2 ÷ 19,99) A 0,62 %

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium Pomiarowego firmy Plum.