LinkedId

Google Plus


Napięcie, prąd DC

Nazwa wielkości fizycznej
Rodzaje wzorowanych przyrządów pomiarowych
Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC
Napięcie (DC)
- kalibratory
- źródła napięcia stałego
- zasilacze
-próbniki przebicia
- źródła wzorcowe
- mierniki napięcia przebicia
(0,01 ÷ 100) mV 0,4 µV
(0,1 ÷ 199,99) V 0,0004 %
1 V 0,0002 %
10 V 0,00015 %
(199,99 ÷ 1000) V 0,0007 %
(1000 ÷ 4000) V 0,45% +10 V
- multimetry
- mierniki napięcia cyfrowe
- mierniki parametrów sieci energetycznych
(0,01 ÷ 100) mV 0,6 µV
(0,1 ÷ 19,99) mV 0,0004 %
1 V 0,0003 %
10 V 0,0002 %
(19,99 ÷ 199,99) V 0,0005 %
(199,99 ÷ 1100) V 0,0008 %
Prąd (DC)
- kalibratory
- zasilacze
- multimetry
- mierniki prądu cyfrowe
- mierniki parametrów sieci energetycznych
- przeliczniki do gazu
(0,01 ÷ 219,99) µA 0,00025 % + 1,5 nA
(0,21999 ÷ 220) mA 0,0015 %
(0,22 ÷ 2,2) A 0,0055 %
(2,2 ÷ 20) A 0,059 %
- multimetry
- mierniki prądu cyfrowe
- mierniki parametrów sieci energetycznych
- przeliczniki gazu
(0,01 ÷ 219,99) µA 0,001 % + 1,2 nA
(0,21999 ÷ 219,99) mA 0,0015 %
(0,21999 ÷ 2,2) A 0,0057 %
(2,2 ÷ 20) A 0,045 % + 0,0003 A