LinkedId

Google Plus

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
Service

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pozwoli to nam na szybszą realizację Państwa zgłoszenia. Do poprawnego wysłania formularza konieczne jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych * (gwiazdką).
W razie potrzeby istnieje możliwość wysłania formularza z pliku do pobrania na adres: serwis.zgloszenia@plum.pl
Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone informacją na ekranie .

*Pole wymagane
User     Dane osobowe
User     Dane urządzenia
User
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 677 ze zm.) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach,
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin;
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia, rozpatrzenia i realizacji zlecenia naprawy
gwarancyjnej/serwisowej;
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia, rozpatrzenia i
realizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej.
W ramach świadczenia usługi gwarancyjnej prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji.
Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji *
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, przy ul. Wspólnej 19 informacji w celach marketingowych, w tym informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Proforms
Reload