LinkedId

Google Plus

Plum Sp. z o. o.

Zintegrowany System Zarządzania

Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania, Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska. Jest on jednym z istotnych elementów przemyślanej strategii działań, mającej na celu zaspokajanie potrzeb klientów oraz dbałości o zdrowie i środowisko. W związku z tym produkty firmy powstają w warunkach pełnego nadzoru nad procesami projektowania, produkcji oraz usług posprzedażowych.

Podstawowe założenia ZSZ w PLUM:

 • Kierownictwo firmy jest ściśle zaangażowane w wytyczanie i koordynację celów działania spółki
 • Pracownicy firmy są świadomi zasad polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które są przez nich aktywnie realizowane
 • Każdy proces w firmie jest zarządzany w taki sposób, aby osiągnąć optymalną jakość i efektywność
 • Wszystkie elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania wpływają na doskonalenie wszystkich obszarów działania firmy
BSI

Priorytety działania firmy:

 • Fundamentem wszystkich podejmowanych w firmie działań są takie wartości jak - bezpieczeństwo, jakość, innowacja
 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i tworzenie wraz z nimi rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb
 • Zapewnienie prawidłowego i wydajnego funkcjonowania wszystkich procesów w firmie
 • Doskonalenie obszarów działalności spółki, które wpływają na jakość i bezpieczeństwo wyrobów, środowiska, warunków pracy oraz jakość wzorcowań w Laboratorium Pomiarowym
 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i rozwoju pracownikom firmy
 • Monitorowanie znaczących aspektów środowiskowych, ryzyka zawodowego oraz wymagań prawnych w związku z działalnością przedsiębiorstwa
 • Efektywne planowanie zasobów firmy
 • Monitorowanie, pomiary i ocena zgodności systemu z normami i wymogami

Polityka PLUM

Nadrzędnym dokumentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w firmie Plum Sp. z o.o. jest Polityka Jakości Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. Określa ona podstawy funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób zorganizowany jest Zintegrowany System Zarządzania. Definiuje priorytety, wytycza przyszłe działania i formułuje kierunki do dalszego doskonalenia. Zawiera obietnicę Najwyższego Kierownictwa do realizacji przyjętych w niej zobowiązań.

Polityka jest naszą chlubą, a my jesteśmy dumni ze wszystkich jej założeń.
Nazwa plikuData utworzeniaRozmiar [MB]
PobierzPolityka_firmy_PLUM.pdf2018-03-140.08PobierzPobierz

Certyfikaty

W firmie Plum wszystkie procesy są zarządzane w sposób efektywny, kompleksowy i w 100 % monitorowany. Umożliwia to identyfikację wszelkich błędów i sukcesywne doskonalenie tworzonych urządzeń już na etapie projektowania. Firma jest przygotowana do realizacji bieżących zadań, ale także do stawiania sobie nowych wyzwań na rynku krajowym, jak i rynku międzynarodowym. Realizację celów w zakresie jakości wspiera wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania. Certyfikaty przyznane firmie Plum w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
Ponadto jakość produkcji urządzeń przeciwwybuchowych produkowanych w firmie jest ściśle nadzorowana przez Jednostkę Notyfikowaną - Fizyko-Techniczny Instytut Badawczy Ostrava-Radvanice. Badania na działanie urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem są potwierdzone certyfikatem ATEX o numerze 04 ATEX Q 009.
ISO ISO ISO

Urządzenia z certyfikatami

Firma Plum może zapewnić, iż jej produkty są wytwarzane według ściśle określonych reguł, zgodnie ze wszelkimi wymaganymi normami polskimi i europejskimi. Jedną z najważniejszych cech, która charakteryzuje jakość produktów Plum Sp. z o.o. jest ich bezpieczeństwo, gdyż wiele urządzeń elektronicznych wyprodukowanych w firmie pracuje w strefach zagrożonych wybuchem, realizując strategiczne pomiary w przemyśle i energetyce. Potwierdzeniem spełnienia tych norm jest oznakowanie urządzeń firmy znakiem CE, który obejmuje następujące obszary:

 • Metrologia prawna
 • Badania na przeciwwybuchowość
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej
 • Badania bezpieczeństwa obsługi (LVD)

Najwyższy poziom technologiczny

W pełni zautomatyzowane procesy produkcyjne zapewniają najwyższy poziom technologiczny. W tym celu w firmie został wdrożony i obecnie efektywnie stosowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999), certyfikowany przez BSI (British Standard Institute). Poszczególne działy firmy są zorganizowane z uwzględnieniem najwyższych standardów organizacyjnych.