LinkedId

Google Plus

Plum Sp. z o. o.

Dynamiczny rozwój Plum Sp. z o.o. dzięki Unii Europejskiej

Dynamiczny rozwój Plum sp. z o.o. dzięki Unii Europejskiej Wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło polskim przedsiębiorstwom pozyskanie funduszy na rozwój ich infrastruktury, intensyfikację rozwoju oraz podwyższenie poziomu kwalifikacji personelu. Firma Plum sp. z o.o. od 2000 r. realizuje projekty inwestycyjne przy wykorzystaniu środków unijnych, wprowadzając w ten sposób innowacyjne produkty i kreując nowe trendy na rynku. Dzięki uzyskanym dotacjom przedsiębiorstwo zmodernizowało infrastrukturę, zwiększyło dynamikę rozwoju oraz potencjał produkcyjny. Nieustanny rozwój i sukcesywnie prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe sprawiły, że jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych firm na Podlasiu. Realizacja projektów umożliwiła znaczne zwiększenie zatrudnienia, przyczyniła się do wzrostu obrotów firmy i podniesienia jej konkurencyjności na rynku. Firma Plum tworzy rozwiązania nowoczesne, innowacyjne i bezpieczne, które przyczyniają się do osiągania sukcesów biznesowych jej klientów. Naszą wizją jest wieloletnia i owocna współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, co korzystnie wpływa na wykorzystanie najnowszej wiedzy i technologii w procesie tworzenia produktów najwyższej jakości.

„Aktywne układy redukcji hałasu w systemach wentylacyjnych”

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-016/13 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

„Opracowanie algorytmów i metodyki testowania oprogramowania w projektach informatycznych wykorzystywanych w metrologii w sieciach gazu ziemnego”

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/13 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

„Uruchomienie w firmie PLUM produkcji innowacyjnych regulatorów adaptacyjnych systemu różnicowania ciśnień do ochrony dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru”

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-064/12 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

„Podniesienie konkurencyjności oraz wzrost potencjału produkcyjnego i technologicznego firmy PLUM”

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-072/09 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

„Opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pomiarów w sieci gazu ziemnego”

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-017/09 WND-POIG.04.01.00-20-017/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Nowoczesne układy i algorytmy regulacji zaawansowanej systemem oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach”

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-004/10 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Sterownik systemu robotycznego z komponentem uczącym się”

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-001/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Wielofazowy algorytm sterowania dopływem powietrza do paleniska do spalania drewna w kominkach”

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-002/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień”

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-003/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Opracowanie i konstrukcja regulatora pompy ciepła typu powietrze-woda”

Projekt WND-POIG.01.03.01-00-071/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii"

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-013/09 WND-POIG.04.01.00-20-013/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w celu zwiększenia konkurencyjności spółki PLUM na arenie międzynarodowej”

Projekt WND-POIG.06.01.00-20-044/11 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych”

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-016/09 WND-POIG.04.01.00-20-016/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Opracowanie zaawansowanych algorymów ekologicznego spalania węgla”

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-004/09 WND-POIG.04.01.00-20-004/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Kuźnia menadżerów PLUM”

Projekt WND-POKL.08.01.02-20-109/13 realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Wsparcie potencjału wynalazczego firmy Plum Sp. z o.o.

Projekt nr POIR.02.03.04-20-0001/16 realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie procedury niezbędnej do zgłoszenia dwóch wynalazków do ochrony patentowej.
W ramach projektu planowane jest przygotowanie procedury wnioskowej oraz realizacja działań związanych z uzyskaniem patentu.

Zapytania aktualne

Nazwa plikuData utworzeniaRozmiar [MB]
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty Nr 18.pdf2017-06-070.33PobierzPobierz
PobierzZapytanie zlaczki nr 18.pdf2017-05-290.74PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty Nr 17.pdf2017-05-180.32PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe nr 17 Visual Studio.pdf2017-05-090.64PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty Nr 15.pdf2017-04-190.33PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty Nr 16.pdf2017-04-120.32PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe nr 15 - badania ATEX IEC.pdf2017-04-070.72PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty - zapytanie nr 14.pdf2017-04-040.32PobierzPobierz
PobierzZapytanie laminaty nr 16.pdf2017-04-040.66PobierzPobierz
PobierzInquiry Laminates No16.pdf2017-04-040.64PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty (nr 13).pdf2017-03-290.42PobierzPobierz
PobierzZapytanie nr 14 Wydruk SLS.pdf2017-03-270.66PobierzPobierz
PobierzZapytanie laminaty nr 12.pdf2017-03-130.66PobierzPobierz
PobierzInquiry Laminates No12.pdf2017-03-130.66PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_10.pdf2017-03-230.33PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_v3.pdf2017-03-210.32PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_9.pdf2017-03-130.11PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_8.pdf2017-03-130.42PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_v6.pdf2017-03-100.32PobierzPobierz
PobierzWydluzenie terminu skladania ofert.pdf2017-03-150.48PobierzPobierz
PobierzInquiry No 08.pdf2017-03-030.64PobierzPobierz
PobierzInquiry No 09.pdf2017-03-030.55PobierzPobierz
PobierzInquiry No 10.pdf2017-03-030.55PobierzPobierz
PobierzInquiry No 11.pdf2017-03-030.64PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe nr 08.pdf2017-03-030.67PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe Nr 09.pdf2017-03-030.66PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe Nr 10.pdf2017-03-030.66PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe Nr 11.pdf2017-03-030.66PobierzPobierz
PobierzZapytanie modul SDR.pdf2017-03-210.65PobierzPobierz
PobierzInquiry SDR Module.pdf2017-03-210.63PobierzPobierz
PobierzZapytanie klawiatura.pdf2017-02-230.65PobierzPobierz
PobierzInquiry injection mold.pdf2017-02-210.11PobierzPobierz
PobierzZapytanie forma wtryskowa.pdf2017-02-210.11PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe SolidWorks.pdf2017-01-230.66PobierzPobierz
PobierzZapytanie Wydruk SLS.pdf2017-02-020.69PobierzPobierz
PobierzInquiry Laminates.pdf2017-02-070.65PobierzPobierz
PobierzInquiry Laminates_v1.pdf2017-02-220.10PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe Laminaty.pdf2017-02-070.65PobierzPobierz
PobierzZapytanie laminaty.pdf2017-02-220.11PobierzPobierz
PobierzZapytanie ofertowe nr 1 Komplet dokumentow.pdf2017-02-081.80PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_v1.pdf2017-02-080.33PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_v2.pdf2017-02-130.33PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_v5.pdf2017-03-100.33PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty_v4.pdf2017-03-020.37PobierzPobierz
PobierzWybor najkorzystniejszej oferty- fronty klawiaturowe.pdf2017-03-030.11PobierzPobierz

Zapytania archiwalne

Kierownik Działu Wdrażania Dotacji

Anna Skrzeczyńska
tel.85 749-71-15
anna.skrzeczynska@plum.pl
Specjalista ds. Wdrażania Dotacji

Angelika Ostrowska
tel. 85 749-71-44
angelika.ostrowska@plum.pl
Referent ds. Wdrażania Dotacji

Marlena Wiercińska
tel. 85 749-71-05
marlena.wiercinska@plum.pl