LinkedId

Google Plus


Plum Sp. z o. o.

Laboratorium Pomiarowe firmy PLUM

jest stacjonarnym laboratorium wzorcującym, świadczącym usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach: wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.
Laboratorium Pomiarowe PLUM spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i od 2005 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu: AP 074. Akredytacja stanowi potwierdzenie kompetencji laboratorium i sprawia, że wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania są uznawane w Polsce i za granicą. Proces nadzoru nad działalnością laboratorium prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji, regularny udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz wysoka zdolność pomiarowa, osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług.

Pobierz zakres akredytacji laboratorium wzorcujcego

Lab

Rozszerzenie zakresu akredytacji

W dniu 05-10-2018 Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę kompetencji personelu Laboratorium Pomiarowego PLUM w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia. Na podstawie przedstawionej dokumentacji, po potwierdzeniu kompetencji i biegłości personelu w wykonywaniu wzorcowań, rozszerzeniu uległ zakres akredytacji AP 074. Od dnia 10-10-2018, zgodnie z nowym wydaniem Zakresu Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 074, Laboratorium PLUM może wykonywać wzorcowanie już nie tylko ciśnieniomierzy elektronicznych i przetworników ciśnienia, ale również ciśnieniomierzy sprężynowych w zakresie pomiarów stacjonarnych do 700 bar ciśnienia względnego i absolutnego. Dodatkowo wszystkie te wzorcowania mogą zostać przeprowadzone w zakresie akredytacji AP 074, w komorze, w zakresie temperatur: (-40÷180)°C.

W zakresie akredytacji laboratorium
pomiarowe oferuje usługi wzorcowania:

  • przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza: termohigrometrów, higrometrów i przetworników wilgotności;
  • czujników termometrów rezystancyjnych, przetworników temperatury z czujnikami temperatury oraz termometrów elektronicznych (metodą porównawczą oraz metodą punktów stałych w komórkach: punktu potrójnego rtęci, punktu potrójnego wody, punktu topnienia galu, punktu krzepnięcia indu i punktu krzepnięcia cyny);
  • ciśnieniomierzy elektronicznych, sprężynowych oraz przetworników ciśnienia;
  • mierników i kalibratorów wielkości elektrycznych: napięcie (DC, AC), prąd (DC, AC), rezystancja;
  • rezystorów stałych i regulowanych (m.in. dekad);
  • próbników przebicia, testerów bezpieczeństwa elektrycznego;
  • symulatorów oraz wskaźników temperatury.

Oferta

Laboratorium Pomiarowe świadczy usługi wzorcowania zarówno klientom zewnętrznym jak i wewnętrznym (poszczególnym działom firmy Plum). Wzorcowanie urządzeń jest przeprowadzane w sposób bezstronny i rzetelny. Wszystkie używane wzorce i przyrządy są odniesione do wzorców państwowych w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych pozwala na obiektywną weryfikację jakości wykonywanych wzorcowań i przyczynia się do doskonalenia stosowanych metod pracy.

Pobierz- Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji

Wzorcowanie

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny. Zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium Pomiarowego firmy Plum. Zakres akredytacji Laboratorium (certyfikat nr AP074) obejmuje:

Zarza
Zarza
Zarza
Zarza
Zarza
Zarza

Zintegrowany System Zarządzania

Sposób zarządzania w Laboratorium jest oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz normach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Nazwa plikuData utworzeniaRozmiar [MB]
PobierzCertyfikat Akredytacji AP 074 z 17.10.2016.pdf2016-11-030.76PobierzPobierz
PobierzZakres Akredytacji Nr AP 074.pdf2018-10-150.45PobierzPobierz
 Certyfikaty ZSZ dostępne tutaj.
PLUM Sp. z o. o.
ul.Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin
Fax: 85 749 70 14
NIP: 966-14-27-390
KRS: 0000153696
laboratorium@plum.pl

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Marek Szpakowski
tel. 85 749 70 28
tel.kom. 697 771 078
marek.szpakowski@plum.pl
Zastępca kierownika
mgr inż. Robert Banach
tel. 85 749 71 32
robert.banach@plum.pl
Kierownik Techniczny
mgr inż. Robert Kosiński
tel. 85 749 70 09
robert.kosinski@plum.pl
Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: temperatura i wilgotność względna powietrza

termometry elektroniczne, termohigrometry, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności względnej powietrza, czujniki termometrów rezystancyjnych

mgr inż. Katarzyna Cisoń-Komarnicka
tel. 85 749 71 53
tel.kom. 691 112 002
laboratorium@plum.pl
katarzyna.cison@plum.pl

Koordynator ds. usług metrologicznych

Dziedziny: wielkości elektryczne, ciśnienie

multimetry cyfrowe, kalibratory, rezystory stałe i regulowane, zasilacze, próbniki przebicia, testery bezpieczeństwa elektrycznego, mierniki rezystancji, symulatory i wskaźniki rezystancyjnych czujników temperatury, ciśnieniomierze elektroniczne, przetworniki ciśnienia, kalibratory ciśnienia, ciśnieniomierze sprężynowe

mgr inż. Krystian Mieczkowski
tel. 85 749 70 09
tel.kom. 799 829 920
laboratorium@plum.pl
krystian.mieczkowski@plum.pl