LinkedId

Google Plus

Plum Sp. z o. o.

Laboratorium Pomiarowe firmy PLUM

jest stacjonarnym laboratorium wzorcującym, świadczącym usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy pomiarach: wielkości elektrycznych, temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.

Laboratorium Pomiarowe PLUM spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i od 2005 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu: AP 074. Akredytacja stanowi potwierdzenie kompetencji laboratorium i sprawia, że wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania są uznawane w Polsce i za granicą. Proces nadzoru nad działalnością laboratorium prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji, regularny udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz wysoka zdolność pomiarowa, osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług.


Pobierz - Zakres Akredytacji Laboratorium Wzorcujcego

Lab

W zakresie akredytacji laboratorium
pomiarowe oferuje usługi wzorcowania:

  • przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza: termohigrometrów, higrometrów i przetworników wilgotności;
  • czujników termometrów rezystancyjnych, przetworników temperatury z czujnikami temperatury oraz termometrów elektronicznych (metodą porównawczą oraz metodą punktów stałych w komórkach: punktu potrójnego rtęci, punktu potrójnego wody, punktu topnienia galu, punktu krzepnięcia indu i punktu krzepnięcia cyny);
  • ciśnieniomierzy elektronicznych oraz przetworników ciśnienia;
  • symulatorów oraz wskaźników temperatury;
  • mierników i kalibratorów wielkości elektrycznych: napięcie (DC, AC), prąd (DC, AC), rezystancja;
  • rezystorów stałych i regulowanych (m.in. dekad).


Lab

Oferta

Laboratorium Pomiarowe świadczy usługi wzorcowania zarówno klientom zewnętrznym jak i wewnętrznym (poszczególnym działom firmy Plum). Wzorcowanie urządzeń jest przeprowadzane w sposób bezstronny i rzetelny. Wszystkie używane wzorce i przyrządy są odniesione do wzorców państwowych w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych pozwala na obiektywną weryfikację jakości wykonywanych wzorcowań i przyczynia się do doskonalenia stosowanych metod pracy.
Pobierz- Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji

Wzorcowanie

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny. Zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium Pomiarowego firmy Plum. Zakres akredytacji Laboratorium (certyfikat nr AP074) obejmuje:

Zarza
Zarza
Zarza
Zarza
Zarza
Zarza

Zintegrowany System Zarządzania

Sposób zarządzania w Laboratorium jest oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz normach Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2005
  • BS OHSAS 18001:2007
PLUM Sp. z o. o.

ul. Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin
fax 85 749-70-14
NIP 966-14-27-390
KRS 0000153696

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Marek Szpakowski
tel. 85 749-70-28
tel. 697-771-078
fax 85 749-70-14
marek.szpakowski@plum.pl
laboratorium@plum.pl

Zakres pomiarów wilgotności i temperatury:
termohigrometry, przetworniki wilgotności, termometry elektroniczne

mgr inż. Katarzyna Cisoń-Komarnicka
tel. 85 749-71-53
fax 85 749-70-14
katarzyna.cison@plum.pl
laboratorium@plum.pl

Zakres pomiarów ciśnienia:
ciśnieniomierze elektroniczne, przetworniki ciśnienia

mgr inż. Robert Kosiński
tel. 85 749-70-09
fax 85 749-70-14
robert.kosinski@plum.pl
laboratorium@plum.pl

Zakres pomiarów wielkości elektrycznych:
multimetry cyfrowe, kalibratory, rezystory stałe i regulowane

mgr inż. Krystian Mieczkowski
tel. 85 749-70-66
fax 85 749-70-14
krystian.mieczkowski@plum.pl
laboratorium@plum.pl

Zakres pomiarów temperatury: termometry elektroniczne,
czujniki termometrów rezystancyjnych, przetworniki temperatury:

Zastępca Kierownika Laboratorium Pomiarowego

mgr inż. Robert Banach
tel. 85 749-71-32
fax 85 749-70-14
robert.banach@plum.pl
laboratorium@plum.pl