LinkedId

Google PlusAkredytowane Laboratorium Wzorcujące

Działające na terenie PLUM akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Wzorcujące AP 074, gwarantuje profesjonalny nadzór nad wyposażeniem pomiarowym firmy w dziedzinach: temperatury, ciśnienia, wielkości elektrycznych oraz wilgotności względnej powietrza. Nieograniczony dostęp do bezstronnego laboratorium, wyposażonego we wzorce spotykane przeważnie tylko w Narodowych Instytutach Metrologicznych (np. Główny Urząd Miar) zapewnia zaufanie do poprawności wskazań przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w procesach projektowania i produkcji firmy macierzystej. Na życzenie klientów firmy, wykonywane są pomiary dokumentowane świadectwem wzorcowania z symbolem akredytacji, uznawane w Polsce i za granicą, potwierdzające deklarowane właściwości metrologiczne przyrządów produkowanych w Plum Sp. z o.o. Laboratorium AP 074 świadczy również usługi klientom zewnętrznym w zakresie wzorcowania: platynowych czujników termometrów rezystancyjnych (również SPRT metodą punktów stałych wg MST-90), przetworników temperatury, termometrów elektronicznych, ciśnieniomierzy, przetworników ciśnienia, kalibratorów wielkości elektrycznych, multimetrów, rezystorów stałych i regulowanych oraz termohigrometrów.

Wzorcowania w konkurencyjnych cenach często wykonywane są z niepewnością porównywalną jedynie z Głównym Urzędem Miar. Regularne audity oraz udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, a także wysokie kompetencje pracowników, gwarantują najwyższą jakość usług.
Szczegółowa oferta Laboratorium Akredytowanego PLUM

Kontakt

Kierownik Laboratorium

mgr inż.Marek Szpakowski
tel. 85 749-70-28
tel. 697-771-078
fax 85 749-70-14
marek.szpakowski@plum.pl
laboratorium@plum.pl


Zastępca Kierownika Laboratorium

mgr inż.Robert Banach
tel. 85 749-71-32
robert.banach@plum.pl
laboratorium@plum.pl

Zarza
Zarza
Zarza
Zarza
Zarza
Zarza

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

W 2000r przy Dziale Badań i Rozwoju firmy powstało Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej. Laboratorium umożliwia inżynierom konstruktorom testowanie konstrukcji urządzeń już w momencie budowy prototypów. Wykonywanie badań EMC w trakcie rozwoju produktu zwiększa możliwości uodpornienia przyrządów na zakłócenia panujące w środowiskach przemysłowych. Laboratorium jest wyposażone w najnowszy sprzęt światowych producentów takich jak: Schafner, Rohde Schwarz i realizuje badania zgodnie z obowiązującymi normami kompatybilności.

Testowanie na etapie projektu

Nowocześnie wyposażone Laboratorium Kompatybilności umożliwia testowanie urządzeń już na etapie projektowania i realizację takich badań jak:

  • Odporność na wyładowania elektrostatyczne – ESD
  • Odporność na szybkie stany przejściowe, wiązki zaburzeń elektrycznych – BURST
  • Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
  • Odporność na zaburzenia przewodzone
  • Odporność na udary – SURGE
  • Emisyjności

Laboratorium Techniki Grzewczej

Od 2008 r. w firmie Plum funkcjonuje nowoczesne Laboratorium Techniki Grzewczej, które powstało z inicjatywy Działu Ciepłownictwa przedsiębiorstwa i przy współpracy Politechniki Warszawskiej. Wysoką jakość usług badawczych gwarantuje Zintegrowany System Zarządzania, certyfikowany przez jednostkę BSI. Platforma badawcza laboratorium została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który został zakupiony ze środków UE, między innymi w Stacjonarny System Monitoringu Emisji Spalin firmy Siemens z pomiarem O2, CO, NO, CO2, SO2. System służy badaniu skuteczności adaptacji zaawansowanych algorytmów w innowacyjnych układach regulacji oraz badaniu emisyjności spalin. W laboratorium wykorzystywane są też urządzenia badawcze takie jak: analizator tlenu do zastosowań standardowych – OXYMAT 61, analizator gazu – ULTRAMAT 23, do optymalizacji procesów spalania, których zakup poszerzył możliwości badawcze i wydajnościowe.

Dopasowanie do klienta

Nowocześnie wyposażone Laboratorium Techniki Grzewczej umożliwia testowanie urządzeń już na etapie projektowania oraz realizację takich badań jak:

  • Testowanie regulatorów
  • Dokładne dopasowywanie regulatorów do urządzeń grzewczych z bardzo dużym stopniem niezawodności działania
  • Analiza on-line kotłów i kominków w trakcie procesu testowania automatyki
  • Dopasowanie najnowszych algorytmów sterujących do kotłów i kominków firm partnerskich

Zastosowanie Laboratorium Wentylacji

Testujemy systemy wentylacyjne w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przed zadymieniem poziomych i pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacjowych np.: budynki mieszkalne, biurowe, obiekty przemysłowe, centra handlowe, domy studenckie, hotele itd. Systemy wentylacyjne oferowane przez firmę PLUM umożliwiają takie dobranie wartości ciśnienia w obiekcie, które zapewni czas reakcji systemu po otwarciu drzwi, w granicy 1-2 sekundy i bardzo dobre wyniki regulacji, w granicy 1-3 sekund w obiektach zarówno szczelnych jak i mniej szczelnych.

System ASB

Adaptacyjny system bezpieczeństwa (ASB) to innowacyjne rozwiązanie na rynku zabezpieczeń wentylacji pożarowej. System zapewnia bardzo precyzyjny i stabilny rozkład nadciśnienia w całej klatce ewakuacyjnej spełniając wszystkie wymagania normy EN 12101-6:2005. ASB posiada budowę modułową – wszystkie urządzenia w systemie ASB są ze sobą połączone jednym kablem transmisyjnym tworzącym zamkniętą pętlę (fire BUS).