LinkedId

Google Plus

 • Wszystko
 • Firma
 • Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji innowacyjnej elektroniki przemysłowej dla branż gazownictwa, ogrzewnictwa , wentylacji oraz wodociągów.
  Więcej o PLUM
 • Firma Plum została założona w 1986r. przez Państwa Szumskich, rozpoczęła swą działalność w Białymstoku jako małe przedsiębiorstwo rodzinne.
  Więcej o Historia
 • Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania, Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska.
  Więcej o Jakość i Nagrody
 • Firma Plum Sp. z o.o. od 2000 r. realizuje projekty inwestycyjne przy wykorzystaniu środków unijnych, wprowadzając w ten sposób innowacyjne
  Więcej o Projekty UE
 • Pracownicy firmy to jej cenna wartość. Sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa nie byłby możliwy bez ich zaangażowania, wiedzy i kompetencji.
  Więcej o Kariera
 • Urządzenia produkowane w firmie Plum są badane zarówno na etapie projektowania, jak i w trakcie produkcji we własnych pięciu laboratoriach.
  Więcej o Laboratoria

Plum Sp. z o. o.

30 lat doświadczenia

Od 30 lat Plum Sp. z o.o. jest jednym z najbardziej znaczących polskich producentów zaawansowanej elektroniki przemysłowej, dostarczającym nowoczesne rozwiązania do dynamicznie rozwijających się branż: gazownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów. Firma specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń pomiarowych i sterujących, które spełniają wszystkie wymagane normy polskie i europejskie. Produkty przedsiębiorstwa umożliwiają bezpieczne i ekonomiczne zarządzanie nośnikami energii w strefach niebezpiecznych (zagrożonych wybuchem), budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych.

1986 - 1992

Powstanie firmy Plum, założonej przez Państwa Szumskich, która rozpoczęła działalność w Białymstoku jako małe przedsiębiorstwo rodzinne. Pierwszy zaprojektowany w firmie elektroniczny, sieciowy przelicznik gazu na specjalne zamówienie Działu Nowych Technik z Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego. Pierwszy w Polsce przyznany firmie Plum certyfikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości dla elektronicznego przelicznika sieciowego. Powstanie Laboratorium firmy - zakup pierwszego urządzenia do kalibracji przeliczników.

1994 - 1996

Wprowadzenie przez firmę na polski rynek pierwszego przeciwwybuchowego przelicznika bateryjnego. Zakup kalibratora ciśnienia - rozpoczęcie wykonywania specjalistycznych wzorcowań przeliczników bateryjnych w zakresie ciśnienia w siedzibie firmy. Zakup komory klimatycznej, dzięki której rozpoczęto automatyczne testowanie wszystkich urządzeń. Zakup multimetru HP – rozpoczęcie wzorcowania przeliczników sieciowych w firmie.

1997-2001

Wdrożenie przez firmę Plum jako pierwszej w Polsce w branży gazowniczej systemu zarządzania jakością ISO 9000. Przeniesienie siedziby firmy do wybudowanego nowego kompleksu budynków - rozszerzenie możliwości produkcyjnych i badawczych. Rozpoczęcie tworzenia Laboratorium Kompatybilności – uzyskanie przez firmę możliwości badania urządzeń na odporność na wyładowania ESD i zaburzenia indukowane w przewodach doprowadzających do urządzeń. Wdrożenie w firmie półautomatycznego montażu płyt elektronicznych – zwiększenie wydajności produkcyjnych i jakości urządzeń.

2004 - 2005

Oznaczenie urządzeń znakiem CE. Rozwiązania firmy Plum przeszły niezbędne badania i otrzymały certyfikat FTZU dla urządzeń stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i certyfikacja przez British Standard Institute. Pierwsze w Polsce urządzenie telemetryczne stworzone w firmie Plum do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Wdrożenie w firmie automatycznego montażu płyt elektronicznych - zwiększenie wydajności produkcyjnych i jakości tworzonych urządzeń, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Akredytacja Laboratorium Pomiarowego firmy Plum.

2006 - 2008

Zakończenie realizacji projektu finansowanego w części ze środków UE o wartości całkowitej 2 469 000,00 PLN, dotyczącego urządzenia MacR(G)BAT. Zakończenie realizacji kolejnego projektu finansowanego w części ze środków UE o wartości całkowitej 2 355 000,00 PLN, dotyczącego urządzenia MacMAT III. Nowoczesne Laboratorium Techniki Grzewczej rozpoczęło procesy testowania automatyki sterowniczej skierowanej do branży grzewczej.

2010

Zakończenie realizacji kolejnego projektu dofinansowanego z UE i budżetu państwa z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -„Poprawa konkurencyjności firmy PLUM poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu - regulatora EcoMax PID”. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania to 1 110 000,00 PLN. Inwestycja wyposażyła w sprzęt światowej klasy między innymi Laboratorium Techniki Grzewczej i dział produkcyjny. Umożliwiła zastosowanie regulatora EcoMax PID do ekologicznego i ekonomicznego spalania węgla. Rozpoczęcie realizacji 4 kolejnych projektów dofinansowanych z UE w ramach Programu Operacyjnej Innowacyjnej Gospodarki (Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R) na łączną kwotę 1 256 774,00 PLN.

2012 - 2016

Zdobycie przez firmę PLUM wielu prestiżowych nagród. Na przestrzeni lat firma została doceniona za nieoceniony wkład w rozwój polskiej gospodarki, jak również w stosunek do Pracowników i angażowanie się w działania podnoszące jakość i zadowolenie z pracy. Firma otrzymała m.in. tytuł Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR 2012, zajęła I miejsce w konkursie na Pracodawcę – Partnera 2013 roku z Powiatu Białostockiego, zajęła I miejsce w kategorii Produkcja Firmy małe i średnie w rankingu Kuriera Porannego (rok 2013), otrzymała Złotą Odznakę PLUM Quality International 2013, wyróżnienie w konkursie Pracodawca Przyjazny Edukacji od Prezydenta Miasta Białegostoku (rok 2014), I Miejsce w rankingu Innowacje organizowanym przez Kurier Poranny z Radą Federacji Stowarzyszeń NOT, w kategorii Produkcja (rok 2014), tytuł Laureata oraz Złote Godło w Quality International 2015 w kategorii QI Produkt, wyróżnienie w kategorii Menedżer Roku 2014 w rankingu Kuriera Porannego (rok 2015), wyróżnienie w rankingu Porannego i Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (rok 2016), jak również znaczące certyfikaty jak Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2008, Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001:2004, Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Certyfikat Powiadomienia o Zapewnieniu Jakości dla produkcji urządzeń iskrobezpiecznych przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych (zgodnie z załącznikiem IV i VII Dyrektywy ATEX 2014/34/UE) (rok 2016). Uwieńczeniem sukcesów firmy PLUM było odebranie przez Prezesa firmy tytułu Doktora (rok 2015).