LinkedId

Google Plus

Elektryczna symulacja wielkości fizycznych


Rodzaje wzorowanych przyrządów pomiarowych Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC
- symulatory temperatury (-200 ÷ 200) °C
(200 ÷ 500) °C
(500 ÷ 850) °C
0,005 °C1) 3)
0,010 °C
0,015 °C
- wskaźniki (mierniki) temperatury (współpracujące z czujnikami termometrów rezystancyjnych)
- wskaźniki (mierniki) temperatury (współpracujące z przetwornikami temperatury)
(-200 ÷ 200) °C
(200 ÷ 500) °C
(500 ÷ 850) °C

(-200 ÷ 1820) °C
0,005 °C1) 3)
0,010 °C
0,015 °C

(0,04 · Z + 0,5) · 10-3 °C 2)
Z = (tmax - tmin)°C

1) Wzorcowanie pośrednie z zastosowaniem znormalizowanych charakterystyk termometrycznych podanych w PN-EN 60751:2009 Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.

2) Wzorcowanie pośrednie z zastosowaniem charakterystyk przetworników temperatury z analogowym sygnałem elektrycznym napięciowym lub prądowym.

3) W przypadku zastosowania innych dokumentów określających charakterystykę termometryczną dokumenty te są jednoznacznie określone w świadectwie wzorcowania.

Przy zleceniach na wzorcowanie większej ilości sztuk przyrządów udzielane są rabaty. Istnieje możliwość negocjacji ceny.
Zapraszamy do korzystania z usług Laboratorium Pomiarowego firmy Plum.