LinkedId

Google Plus

ecoLINK

interfejs transmisyjny do podłączenia regulatora do komputera PC lub modułu ecoNET300

Aktualizacja na bieżąco

Interfejs komunikacyjny do wymiany danych pomiędzy regulatorem oraz komputerem PC

  • prosta i szybka aktualizacja oprogramowania z poziomu PC
  • optymalnie krótki czas wprowadzania zmian do oprogramowania
  • funkcja połączenia modułu internetowego ecoNET z regulatorem

Aktualizacja Online

Moduł ecoLINK umożliwia szybką i wygodną aktualizację oprogramowania urządzenia w miejscu instalacji poprzez komunikację z komputerem. Zarówno moduły wykonawcze, jak sam regulator oraz panel pokojowy ecoSTER posiadają własne oprogramowanie, które może być w ten sposób zmieniane.Istotną korzyścią dla partnera handlowego firmy Plum jest możliwość zgłaszania własnych rozwiązań programowych i po przygotowaniu ich przez konstruktorów Plum - testowanie online.
  • prosta i szybka aktualizacja oprogramowania
  • optymalnie krótki czas wprowadzaniazmian do oprogramowania

Bieżące informacje na temat produktu znajdziecie Państwo na:

apk
ikony