LinkedId

Google Plus

Prezes Maciej Szumski
honorowo odznaczony

W lutym 2013r. Izba Gospodarcza Gazownictwa przyznała Prezesowi Firmy PLUM – Panu Maciejowi Szumskiemu – ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ za wieloletnią pracę w Zarządzie Izby, która to utworzona została przez podmioty działające w branży gazowniczej w celu reprezentowanie interesów gospodarczych członków w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji. Izba Gospodarcza Gazownictwa integruje środowisko osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem oraz propaguje gaz ziemny jako paliwo nowoczesne i ekologiczne. Propaguje także nowoczesną wiedzę techniczno-ekonomiczną, a docelowo ma także współdziałać w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej.

Zarza