LinkedId

Google PlusASB

Adaptacyjny System Bezpieczeństwa

Adaptacyjny System Bezpieczeństwa

Adaptacyjny system bezpieczeństwa (ASB) to innowacyjne rozwiązanie na rynku zabezpieczeń wentylacji pożarowej. System zapewnia bardzo precyzyjny i stabilny rozkład nadciśnienia w całej klatce ewakuacyjnej spełniając wszystkie wymagania normy EN 12101-6:2005. ASB posiada budowę modułową – wszystkie urządzenia w systemie ASB są ze sobą połączone jednym kablem transmisyjnym tworzącym zamkniętą pętlę (fireBUS).

System ASB zapewnia najwyższy poziom ochrony przed zadymieniem poziomych i pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacjowych np. : budynki mieszkalne, biurowe, obiekty przemysłowe, centra handlowe, domy studenckie, hotele itd. Umożliwia dowolne dobranie ciśnienia w zależności od obiektu, gwarantuje czas reakcji po otwarciu drzwi 1 - 2 [s] i bardzo dobre wyniki regulacji w granicy od 1 - 3 [s] w obiektach zarówno szczelnych jak i mniej szczelnych.

Przewaga systemu ASB

PRZEWAGIKORZYŚCI z zastosowania systemu ASB
Bardzo wysoka odporność na zjawiska niekorzystnego wpływu wiatru i ciągu kominowegoBezpieczeństwo niezależne od zmian warunków zewnętrznych Innowacyjny algorytm adaptacyjny (na bazie sieci neuronowej) zapewnia odporność systemu na niekorzystne zjawiska związane z parciem wiatru; eliminuje negatywny wpływ ciągu kominowego na rozkład ciśnienia w drodze ewakuacyjnej; posiada bardzo wysoką odporność na dobowe i sezonowe wahania temperatur.
Uniezależnienie się od zmienności przecieku powietrza w przestrzeni ewakuacyjnejZdecydowanie niższe koszty uruchomień i dopasowania do obiektu System uczy się budynku zapewniając ciągłe dopasowanie do rzeczywistych zmian przecieku powietrza np.: związanego ze zmianami budowlanymi lub wynikającego z rozbieżności wyliczeń projektowych. Praktycznie nie wymaga ciągłego dostrajania na różnych etapach realizacji inwestycji i w późniejszej obsłudze.
Szybka adaptacja na dynamiczne zmiany parametrów otoczeniaBardzo szybkie dopasowanie do zmian zachodzących w obiekcie System bardzo szybko adoptuje się do dynamicznych zmian parametrów otoczenia. Identyfikuje sytuacje problemowe, diagnozuje je i zapewnia odpowiednią reakcję. Zbiera dane 20 razy/s.
Odporność na chaotyczne zmiany podczas ewakuacji - adaptacyjnie realizuje kryterium przepływu i kryterium ciśnieniaBardzo dobra praca w czasie rzeczywistej ewakuacji Zapewnia bardzo wysoką odporność na chaotyczne zmiany sytuacji podczas ewakuacji (otwieranie i zamykanie drzwi ewakuacyjnych) system nie wpada w oscylację.
Niższe koszty okablowaniaZdecydowanie niższe koszty okablowania systemu Protokół komunikacyjny fireBUS zapewnia transmisję danych pomiędzy modułami sytemu poprzez zastosowanie jednej pętli komunikacyjnej - umożliwia to znaczące obniżenie kosztów okablowania.
Elastyczna rozbudowa sytemu Dopasowanie do potrzebKomfort dopasowania do zapotrzebowania Projektanta/wykonawcy/Inwestora Modułowa budowa sytemu zapewnia możliwość rozbudowy w zależności od zapotrzebowania (indywidualne dopasowanie do potrzeb ).
Monitoring elementów systemu Zapis testów: wydruk, sprawdzanie poprawności działaniaBezpieczeństwo użytkowania Monitoring systemu zapewnia kontrolę obwodów podłączeniowych i aktualnych parametrów pracy. System ASB umożliwia zapisywanie testów w pamięci urządzenia z możliwością ich wydruku. Istnieje możliwość podłączenia sytemu do Internetu i tel. komórkowego zapewniając zdalną diagnostykę.
Szeroki zakres dzianiaDopasowanie od małych budynków do dużych System możemy dostosować do wszystkich rodzajów budynków: budynki mieszkalne, biurowe, obiekty przemysłowe centra handlowe niezależnie od wysokości.
Nie wymaga dostrajaniaNiższe koszty związane z dostrajaniem systemu w uruchamianym i istniejącym obiekcie Algorytm ciągle optymalizuje parametry pracy. Nie wymaga regulacji po instalacji oraz po zmianach przecieku (rozbieżność obliczeniowa z rzeczywistością).

Algorytm Adaptacyjny

Podstawą działania systemu ASB jest matematyczny model adaptacyjny. Model ten na podstawie zarejestrowanych danych dokonuje bieżącej identyfikacji warunków panujących na ewakuacyjnej klatce schodowej. Uzyskany w ten sposób precyzyjny wzorzec aktualnego stanu obiektu jest wykorzystywany do adaptacyjnej regulacji. Algorytm zapewnia odporność systemu na niekorzystne zjawiska związane z parciem wiatru oraz eliminuje negatywny wpływ ciągu kominowego na rozkład ciśnienia w drodze ewakuacyjnej. Posiada bardzo wysoką odporność na dobowe i sezonowe wahania temperatur.

Niezawodność i precyzja działania algorytmu, w układach różnicowania ciśnienia w drogach ewakuacyjnych, została potwierdzona przez ponad 5000 godzin testów. Obecnie systemy ochrony dróg ewakuacyjnych bazują na układach mechanicznych lub bardzo prostych regulatorach PID. Model adaptacyjny stworzony na potrzeby systemu ASB zapewnia nową jakość regulacji w układach oddymiania dróg ewakuacyjnych.

Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej i badania Aachen

Niekonwencjonalność i niezawodność systemu ASB jest poparta 3- letnią pracą naukowo - badawczą zespołu specjalistów firmy Plum oraz przede wszystkim przez badania przeprowadzone przez niezależną instytucję Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I Akwizgran - takie jak:

 • Cykl testowy zachowania dynamicznego
 • Test funkcjonalności : 20 pełnych cykli zamknięcia i otwarcia drzwi
 • Test niezawodności powtarzany 10.000 razy
 • Test trwałości 20 pełnych cykli otwarcia i zamknięcia drzwi
 • Test oscylacyjny : 10 testów jednostkowych po 20 cykli każdy z otwartym i zamkniętym otworem odprowadzania powietrza
 • Test zachowania dynamicznego : 20 cykli zachowania dynamicznego
TSS

Tablica sygnalizacyjno-sterująca

 • sygnalizuje stany pracy
 • wyświetla bieżącą wartość nadciśnienia w przestrzeniach chronionych
 • umożliwia za pomocą przełączników sterowanie systemem przez uprawnionego użytkownika
 • w zależności od wykonania może współpracować z 1..6 centralami napowietrzającymi
 • TS

  Tablica sterująca

 • sygnalizuje stany pracy
 • umożliwia za pomocą przełączników sterowanie systemem przez uprawnionego użytkownika
 • w zależności od wykonania może współpracować od 4 do 36 centralami napowietrzającymi
 • współpracuje z regulatorami oraz systemem monitoringu stanów pracy urządzeń
 • MAC-FC

  Regulator

 • steruje prędkością obrotową wentylatora za pomocą falownika
 • realizuje to na podstawie odczytu nadciśnienia panującego w przestrzeni chronionej zmierzonego przez przetwornik różnicy ciśnień
 • stan pracy dobierany jest automatyczne w zależności od bieżącego stanu wejść lub nastaw zadanych przez uprawnionego użytkownika
 • zmiana nastaw oraz odczyt bieżącego stanu pracy jest wykonywany w tablicach sygnalizacyjno-sterujących
 • MSPU

  Tablica monitorująca

 • monitoring stanów pracy urządzeń rozbudowanych instalacji systemów przeciwpożarowych
 • występuje zawsze w połączeniu z tablicą sygnalizacyjno-sterującą
 • na ekranie tablicy prezentowane są informacje dotyczące wszystkich elementów systemu ASB
 • P-MAC

  Przetwornik różnicy ciśnień

 • element pomiarowy systemu ASB montowany bezpośrednio w centrali napowietrzającej
 • realizuje pojedynczy pomiar różnicy ciśnienia
 • posiada zamontowany na stałe przewód przeznaczony do zasilania i transmisji (jeden kanał)
 • P-MACF

  Przetwornik różnicy ciśnień

 • element pomiarowy systemu ASB z wyniesionym do przestrzeni chronionej czujnikiem ciśnienia
 • wyposażony w funkcjonalność pętli fireBUS
 • dopuszcza stosowanie kabli pomiędzy elementami systemu o długości do 300m
 • na jednej linii fireBUS mogą znajdować się aż 32 przetworniki różnicy ciśnień
 • T-MACF

  Przetwornik temperatury

 • cyfrowy przetwornik temperatury
 • służy do ciągłego monitorowania zjawisk ciągów kominowych występujących w wysokich budynkach
 • wyposażony jest w funkcjonalność pętli fireBUS
 • FIREBUS

  Fire BUS local/global

 • unikalny standard komunikacji umożliwia transmisję danych oraz monitoring
 • LOCAL: komunikacja między regulatorem MAC-FC a urządzeniami z którymi współpracuje
 • GLOBAL: przekazywanie informacji miedzy głównymi elementami systemu (regulatorami) a tablicami TSS lub TS+MSPU
 • przesyłanie do urządzeń systemu sygnałów sterujących z ręcznych przełączników TSS lub TS
 • Zlota

  Biurowiec Złota 44, Warszawa

  Układ został wyposażony w złożoną logikę, która w zależności od sekcji, w której wybuchł pożar decyduje, wedle których czujników ciśnienia mają poszczególne jednostki działać.

  Dzięki zastosowaniu wielu jednostek do jednej klatki schodowej oraz algorytmów regulacji adaptacyjnej udało się zniwelować zjawisko silnego ciągu kominowego oraz zniwelować opory hydrauliczne występujące przy tak dużych klatkach schodowych.

  Zastosowanie lokalnych i globalnych pętli fireBUS pozwoliło na bardzo znaczne zredukowanie kosztów okablowania.

  IKA

  Budynek IKEA we Wrocławiu

  Dzięki zastosowaniu algorytmu adaptacyjnego udało się zapewnić bardzo dobre czasy regulacji przy otwieraniu i zamykaniu drzwi (poniżej 3s), zniwelować zakłóceniami, które się pojawiły w wyniku połączenia hydraulicznego napowietrzanych pomieszczeń ze sobą.

  Zastosowanie lokalnych i globalnych pętli firebus pozwoliło na bardzo znaczne zredukowanie kosztów okablowania

  AUCHAN

  Auchan Bronowice

  Dzięki zastosowaniu algorytmu adaptacyjnego udało się zapewnić bardzo dobre czasy regulacji przy otwieraniu i zamykaniu drzwi (poniżej 3s) zniwelować zakłóceniami które się pojawiły w wyniku połączenia hydraulicznego napowietrzanych pomieszczeń ze sobą.

  Zastosowanie lokalnych i globalnych pętli firebus pozwoliło na bardzo znaczne zredukowanie kosztów okablowania